شرکت داده نگار ماتریس
شرکت داده نگارماتریس، خريد، فروش و خدمات نرم افزار مالی تعهدی دولتی و دانشگاهی, خريد، فروش و خدمات نرم افزار بودجه ريزی عملياتی دولتی و دانشگاهی، خريد، فروش و خدمات نرم افزار حسابداری تعهدی دولتی و دانشگاهی، خريد، فروش و خدمات نرم افزار اعتبارات تعهدی دولتی و دانشگاهی, خريد، فروش و خدمات نرم افزار  بودجه ريزی عملياتی دولتی و دانشگاهی، خريد، فروش و خدمات نرم افزار حقوق و دستمزد تعهدی دولتی و دانشگاهی, خريد، فروش و خدمات نرم افزار اموال تعهدی دولتی و دانشگاهی, خريد، فروش و خدمات نرم افزار بودجه ريزی عملياتی دولتی و دانشگاهی، خريد، فروش و خدمات نرم افزار نظام نوين اموال دولتی و دانشگاهی، خريد، فروش و خدمات نرم افزار انبار دولتی و دانشگاهی، خريد، فروش و خدمات نرم افزارکارگزينی و صدور احکام دولتی و دانشگاهی، خريد، فروش و خدمات نرم افزار ارتقاء و ترفيع هيأت علمی دانشگاهی، خريد، فروش و خدمات نرم افزار اتوماسيون خوابگاهی  دانشگاهی با يک دهه(10سال) حضور
  شرکت داده نگار ماتریس
تماس با ما
دفتر        خيابان آزادی-ابتدای خيابان
مرکزی:    بهبودی-نبش فرعی شهرام-پلاک 4-واحد2-
تلفن:        66158968-66158975-021
کد پستی:  1456693171 
تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت داده نگار ماتریس است - matrisnegar.irę1393